[duminică, 15 decembrie]

Citește pasajul de la secțiunea Caz în studiu și răspunde la următoarele întrebări:
Care sunt cuvintele pe care Dumnezeu le tot repetă? Ce ne spune acest lucru referitor la importanța mesajului pe care ni-l transmite? Te regăsești în cuvintele lui Dumnezeu:„Semănați mult și strângeți puțin, mâncați și tot nu vă săturați, beți și tot nu vă potoliți setea, vă îmbrăcați și tot nu vă este cald, și cine câștigă o simbrie o pune într-o pungă spartă”?
Te-ai simțit vreodată ca și când ai alerga mai repede, ai mânca mai mult, ai munci mai mult și totuși ești doborât de oboseală? Te distrezi mai mult, dar te simți mai gol pe dinăuntru? Ce îți spune experiența poporului lui Dumnezeu din timpul lui Hagai despre cum poți să te simți împlinit?

 

Caz în studiu

30 Toate zeciuielile din pământ, fie din sămânţa pământului, fie din rodul pomilor, sunt ale Domnului; ele sunt închinate Domnului. 31 Dacă un om va dori să răscumpere ceva din zeciuiala sa, să mai adauge o cincime la ea. 32 Toate zeciuielile din cirezi sau din turme, tot ce va trece pe sub toiagul păstorului să fie închinat Domnului. 33 Să nu se cerceteze dacă animalul este bun sau rău şi nici să nu se înlocuiască; dacă-l va înlocui cineva, atunci ambele animale vor fi sfinte, atât animalul înlocuit, cât şi celălalt şi nu vor putea fi răscumpărate.»“

2 „Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor[b]: «Poporul acesta zice că încă n-a venit vremea pentru rezidirea Casei Domnului.»“

3 Apoi Cuvântul Domnului le-a vorbit prin profetul Hagai astfel:

4 „Dar pentru voi a venit oare vremea
să locuiţi în case căptuşite cu lemn,
în timp ce Casa aceasta este în ruine?“
5 Acum, aşa vorbeşte Domnul Oştirilor:

„Uitaţi-vă cu atenţie la căile voastre!
6 Aţi semănat mult, dar aţi adunat puţin!
Mâncaţi, dar tot nu vă săturaţi!
Beţi, dar tot nu vă potoliţi setea!
Vă îmbrăcaţi, dar tot nu vă este cald,
iar plata pe care o câştigaţi
o puneţi într-o pungă spartă!“
7 Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor:

„Uitaţi-vă cu atenţie la căile voastre!
8 Duceţi-vă la munte,
aduceţi lemne
şi rezidiţi Casa,
ca astfel Eu să-Mi găsesc plăcerea în ea
şi să fiu onorat, zice Domnul.
9 V-aţi aşteptat la mult, dar iată că aţi adunat puţin,
iar când aţi adus recolta acasă, am spulberat-o!
De ce? zice Domnul Oştirilor.
Deoarece Casa Mea zace în ruine,
în timp ce fiecare dintre voi aleargă pentru casa lui!
10 De aceea cerurile nu v-au mai dat roua,
iar pământul nu şi-a mai dat recolta!
11 Am chemat seceta peste ţară,
peste munţi şi peste grâne,
peste must, peste ulei
şi peste ceea ce rodeşte pământul,
peste oameni, peste animale
şi peste toată truda mâinilor voastre!“ (Leviticul 27:30-33, Hagai 1:2-11)

 

Fișă de studiu

  1. Folosind un comentariu biblic, o concordanță sau un motor de căutare, caută cuvântul „zecime” sau „zeciuială” în Biblie. Cât de des e folosit? În ce contexte?
  2. Cum ai rezuma învățătura Bibliei în ceea ce privește zecimea?
  3. Fă același studiu și în ceea ce privește „darurile”. Cât de des e folosit în Biblie acest cuvânt? În ce contexte?
  4. Cum ai rezuma învățătura Bibliei în ceea ce privește darurile?
  5. Citește despre starea poporului lui Dumnezeu, în Hagai 1:2-11 – ultitma parte din secțiunea Caz în studiu. Subliniază cuvintele și pasajele care crezi că descriu starea spirituală deplorabilă care există astăzi.
  6. Citește Deuteronomul 15 și Isaia 58. Scrie o scrisoare adresată săracilor ca din partea lui Dumnezeu. Apoi încearcă să găsești modalități prin care să împărtășești lumii ceea ce simte Dumnezeu față de săraci.
  7. Află cât mai multe despre următoarele sărbători din Israel. Cum poți păstra spiritul acelor festivități astăzi?

• Paștele sau Sărbătoarea Azimilor (Exodul 12:39; Deuteronomul 16:3; Leviticul 23:6-8)
• Sărbătoarea Secerișului, a strângerii roadelor (Exodul 23:14-16)
• Sărbătoarea Corturilor (Leviticul 23:34)
• Sărbătoarea Săptămânilor (Exodul 34:22)