[luni, 16 decembrie]

Rescrie în context modern textele de la rubrica Repere.

„De aceea, iată ce zice Domnul Dumnezeul lui Israel: «Spusesem că și casa ta și casa tatălui tău au să umble întotdeauna înaintea Mea. Și acum, zice Domnul, departe de Mine lucrul acesta! Căci voi cinsti pe cine Mă cinstește, dar cei ce Mă disprețuiesc, vor fi disprețuiți.»” (1 Samuel 2:30)

„Nu voi lua tauri din casa ta, nici țapi din staulele tale. Căci ale Mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munților cu miile lor.” (Psalmii 50:9,10)

„Se cade să înșele un om pe Dumnezeu, cum Mă înșelați voi? Dar voi întrebați: «Cu ce Te-am înșelat?» Cu zeciuielile și darurile
de mâncare.” (Maleahi 3:8)

„El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva, El, care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile.” (Faptele 17:25)

„Dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Cui i s-a dat mult i se va cere mult și cui i s-a încredințat mult i se va cere mai mult.” (Luca 12:48)