Arhive zilnicedecembrie 15, 2019

Reflectoare ale lui Hristos

Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa. (Faptele apostolilor 1:7)