[luni, 2 decembrie]

Textul-cheie din această săptămână conține o făgăduință împlinită.

„Și în ziua aceea Moise a jurat și a zis: «Țara în care a călcat piciorul tău va fi moștenirea ta pe vecie pentru tine și pentru copiii tăi, pentru că ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeului meu».” (Iosua 14:9)

Dumnezeu le-a făcut israeliților o ofertă incredibilă: dacă vor trăi pentru El, viața lor va fi împlinită. Și nouă, Isus ne face promisiuni. Citește Matei 6:25-34. Ce raport există între aceste făgăduințe și cele făcute israeliților? Cum ne pot influența aceste promisiuni viața? Cum s-ar schimba atitudi- nea ta, dacă ai lua în serios aceste cuvinte?