[marți, 3 decembrie]

Există profeții la a căror împlinire putem contribui și noi. Parcurge citatul de la rubrica Flash sau, mai bine, citește tot capitolul 48 din Patriarhi și profeți.

„El [Caleb] n-a cerut pentru sine un ținut gata cucerit, ci pe acela despre care iscoadele spuseseră în mod deosebit că nu poate fi cucerit. […] Fiecăruia i s-a dat după credința lui. Necredincioșii au văzut cum li se împlinesc temerile. În pofida făgăduințelor lui Dumnezeu, ei spuseseră că este cu neputință să fie cucerit Canaanul, și nici nu l-au stăpânit. Dar aceia care s-au încrezut în Dumnezeu și nu au privit atât de mult la greutățile de învins, cât la puterea atotbiruitorului lor Ajutor, au intrat în țara cea bună.” (Patriarhi și profeți, p. 512, 513)

La Cadeș-Barnea, israeliții au considerat că locuitorii din Canaan sunt mult prea puternici pentru ei și au tremurat la intrarea în Țara Făgăduită, în ciuda a ceea ce văzuseră înfăptuit de puterea lui Dumnezeu. Când au încercat să se răscumpere pe ei înșiși, intrând în Canaan prin forțe proprii, au dat piept cu dezastrul și moartea (Numeri 14:41-45), iar majoritatea și-au zis în sinea lor: Păi da, au avut dreptate, suntem blestemați.
În majoritatea situațiilor întâlnite în viață, atitudinea este ceea ce contează. Atitudinea israeliților de învingători prin forțe proprii i-a condus la înfrângere. Credința plină de curaj a lui Iosua a adus succesul de origine divină. Ce te încurajează Dumnezeu să faci? Ce uriași există în viața ta? Cum poți evita situația de a încerca să reușești prin forțe proprii? Cum te poți concentra asupra a ceea ce Dumnezeu va face prin intermediul tău, nu asupra obstacolelor din calea ta?