[miercuri, 27 noiembrie]

Citește ultimul pasaj de la rubrica Repere.

„Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba minci- noasă nu stă decât o clipă.” (Proberbele 12:19)

„Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască?” (Ieremia 17:9)

„Ați auzit că s-a zis: «Să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău». Dar Eu vă spun: «Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc.»” (Matei 5:43,44)

„Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul Lui cel Sfânt? Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dedă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele.” (Psalmii 24:3,4)

Observă faptul că psalmistul David se concentrează asupra venirii înaintea lui Dumnezeu cu mâini nevinovate și cu inima curată. Ce crezi că vrea să spună prin „mâini nevinovate”? Dar prin „inima curată”?