[joi, 28 noiembrie]

Citește astăzi capitolul 10 din Iosua. Probabil că este unul dintre cele mai violente capitole din Biblie. Dumnezeu le dăduse israeliților indicații precise să distrugă toate popoarele păgâne din Canaan. Dar, în același timp, Dumnezeu ne-a dat și porunca a șasea, care spune: „Să nu ucizi”. Se contrazice Dumnezeu?
Acum nu înțelegem și poate niciodată nu vom înțelege motivele care Îl determină pe Dumnezeu să facă sau să nu facă un anumit lucru în ceea ce privește păcatul și răul de pe acest pământ. Totuși suntem asigurați că „Spiritul lui Dumnezeu a inspirat rugă- ciunea lui Iosua, pentru ca încă o dată să se demonstreze puterea Dumnezeului lui Israel. […] Iosua primise făgăduința că Dumnezeu dorea să îi înfrângă pe acești vrăjmași; cu toate acestea, el s-a trudit tot atât de mult ca și cum victoria ar fi fost câștigată numai de oastea lui Israel. El a făcut tot ce putea face energia omenească și apoi a strigat în credință după ajutorul dumnezeiesc. Taina succesului său stă în unirea puterii dumnezeiești cu străduințele omenești.” (Patriarhi și profeți, p. 509)