[marți, 5 noiembrie]

Citește rubrica Flash.

„Deși erau plini de durere pentru această pierdere mare, ei înțelegeau totuși că nu erau părăsiți. Ziua, stâlpul de nor stătea deasupra Cortului Întâlnirii, iar noaptea, stâlpul de foc, ca asigurare că Dumnezeu continua să fie Sprijinitorul și Conducătorul lor, dacă ei aveau să umble pe calea poruncilor Lui.” (Patriarhi și profeți, p. 481)

Crezi că erau încurajatoare sau intimidante dovezile concrete ale ocrotirii neîntrerupte a lui Dumnezeu? Norul și stâlpul de foc erau dovezile promisiunilor făcute de Dumnezeu poporului Său că va fi cu el.
Observă că la sfârșitul paragrafului de la Flash, se spune că Dumnezeu va fi cu israeliții, dacă ei vor respecta poruncile Sale. Deși ei nu au reușit întotdeauna să împlinească ceea ce le ceruse Dumnezeu, vedem harul lui Dumnezeu pe tot cuprinsul Vechiului Testament, încercând să-Și respecte legământul de dragoste încheiat cu poporul Său.