[miercuri, 6 noiembrie]

Citește Reperele. Te impresionează în mod special vreun verset?

„Din toate vorbele bune pe care le spusese casei lui Israel Domnul, niciuna n-a rămas neîmplinită: toate s-au împlinit.” (Iosua 21:45)
„Hristos a fost, în adevăr, un slujitor al tăierii împrejur, ca să dovedească credincioșia lui Dumnezeu și să întărească făgăduințele date părinților.” (Romani 15:8)
„Binecuvântat să fie Domnul, care a dat odihnă poporului tău Israel, după toate făgăduințele Lui! Din toate bunele cuvinte pe care le rostise prin robul Său Moise, niciunul n-a rămas neîmplinit.” (1 Regi 8:56)
„Atunci, ei au crezut în cuvintele Lui și au cântat laudele Lui.” (Psalmii 106:12)
„Din sămânța lui David, Dumnezeu, după făgăduința Sa, a ridicat lui Israel un Mântuitor, care este Isus.” (Faptele 13:23)

Vezi vreo semnificație în ordinea în care au fost puse? Ce putem spune despre promisiunile lui Dumnezeu de-a lungul istoriei mântuirii?
Scrie pe ceva textul care ți se pare cel mai impresionant și pune-l pe noptiera ta. Citește-l înainte de a  adormi și când te trezești, în fiecare zi. Îți va aminti de statornicia lui Dumnezeu și a promisiunilor Sale.