[luni, 4 noiembrie]

Când vei parcurge Cazul în studiu, vei observa că în mod repetat Dumnezeu îi spune poporului Său că Își va respecta promisiunile făcute lui Moise. Iosua, la rândul lui, se achită de promisiunea pe care Moise le-o făcuse rubeniților, gadiților și jumătății din seminția lui Manase.
Și noi manifestăm aceeași tendință: cu cât sunt respectate față de noi mai multe promisiuni, cu atât și noi ne respectăm mai mult cuvântul dat. E o dovadă de caracter să faci ceea ce ai spus că faci. E mai bine să promiți mai puține, pentru a te putea achita de tot ce ai promis. Cum Îl onorăm pe Dumnezeu atunci când ne respectăm promisiunile?

Caz în studiu

După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul i-a vorbit lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise, astfel:

2 „Moise, robul Meu, a murit. Acum dar traversează de îndată Iordanul, împreună cu tot poporul acesta, spre ţara pe care o dau israeliţilor. 3 Vă voi da orice teritoriu peste care va trece talpa piciorului vostru, întocmai cum i-am promis lui Moise. 4 Teritoriul vostru se va întinde de la pustie până la Liban şi de la Râul cel Mare, râul Eufrat, cuprinzând toată ţara hitiţilor, până la Marea cea Mare[a], în apus. 5 Nici un om nu-ţi va putea sta împotrivă cât vei trăi. Cum am fost cu Moise, tot aşa voi fi şi cu tine! Nu te voi lăsa şi nu te voi părăsi!

6 Fii tare şi curajos, pentru că tu vei da în stăpânire acestui popor ţara pe care am jurat că le-o voi da părinţilor lor. 7 Fii deci tare şi foarte curajos, veghind să împlineşti toată Legea pe care ţi-a poruncit-o robul Meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să prosperi oriunde vei merge. 8 Cartea aceasta a Legii să nu să se depărteze de gura ta! Meditează asupra ei zi şi noapte, veghind, astfel încât să poţi împlini tot ceea ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi oriunde vei merge şi vei prospera! 9 Oare nu Eu te-am împuternicit? Fii tare şi curajos! Nu te teme şi nu te înspăimânta, fiindcă Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine oriunde vei merge!“

10 Iosua le-a poruncit conducătorilor poporului următoarele:

11 – Treceţi prin tabără şi porunciţi poporului să-şi pregătească provizii, căci peste trei zile veţi traversa Iordanul ca să intraţi şi să cuceriţi ţara pe care Domnul, Dumnezeul vostru, v-o dă în stăpânire.

12 Rubeniţilor, gadiţilor şi jumătăţii seminţiei lui Manase, Iosua le-a zis:

13 – Aduceţi-vă aminte de însărcinarea pe care v-a dat-o Moise, robul Domnului, când a zis că Domnul, Dumnezeul vostru, vă dă odihnă şi vă dă ţara aceasta. 14 Prin urmare, soţiile voastre, copiii voştri şi vitele voastre vor trebui să rămână în ţara pe care v-a dat-o Moise în partea aceasta a Iordanului. Însă toţi războinicii voştri vor trebui să traverseze înarmaţi înaintea fraţilor voştri ca să-i ajute, 15 până când Domnul, Dumnezeul vostru, le va da şi lor odihnă asemenea vouă şi până când şi ei vor lua în stăpânire ţara pe care Domnul, Dumnezeul vostru, le-o dă. După aceea vă veţi întoarce să stăpâniţi ţara care v-a fost dată ca moştenire de către Moise, robul Domnului, dincoace de Iordan, spre răsăritul soarelui.“

16 – Vom face tot ceea ce ne-ai poruncit şi vom merge oriunde ne vei trimite! i-au răspuns ei lui Iosua. 17 Te vom asculta tot aşa cum l-am ascultat şi pe Moise! Numai să fie acum Domnul, Dumnezeul tău, şi cu tine la fel cum a fost cu Moise. 18 Orice om care se va răzvrăti împotriva poruncii tale şi care nu va asculta de toate cuvintele pe care ni le porunceşti, va fi omorât. Tu însă fii tare şi curajos! (Iosua 1)

Fișă de studiu

  1. Ce aspect legat de făgăduințe ți se pare că iese în evidență din acest pasaj?
  2. De ce Și-a onorat Dumnezeu și față de Iosua făgăduințele făcute față de Moise?
  3. De ce crezi că cele două triburi/seminții și jumătate au rămas în urmă?
  4. De ce e important de observat că Dumnezeu Se ține întotdeauna de cuvânt?
  5. Pornind de la istoria lui Rahav, din Iosua 2 (care face parte din fragmentul biblic pentru această săptămână), cum ți se pare că îi priveau pe israeliți locuitorii Țării Făgăduite?
  6. Încercuiește o promisiune făcută în pasajul studiat care se potrivește și vieții tale actuale?
  7. Subliniază fragmentele care te derutează într-o anumită măsură. Roagă-te ca Dumnezeu să-ți descopere caracterul Său plin de iubire, ajutându-te să înțelegi mai bine acest pasaj biblic.