[duminică, 18 august]

Citește secțiunea Caz în studiu și răspunde la întrebările din Fișă de studiu. Vei observa că pasajul conține mai multe teme majore – care dintre ele se adresează personal experienței tale? Cum împaci mânia lui Dumnezeu cu mila și compasiunea Sa? Ne transmite pasajul de săptămâna aceasta ideea că cele două aspecte ale caracterului Său sunt dificil de armonizat? De ce da sau de ce nu? Ce alte relatări biblice ilustrează mânia și judecata lui Dumnezeu, dezvăluind în același timp harul și mila Sa?

Caz în studiu

Când poporul a văzut că Moise întârzie să coboare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aaron şi i-a zis:

– Vino şi fă-ne nişte zei[a] care să meargă înaintea noastră, căci nu ştim ce s-a întâmplat cu acest Moise, care ne-a scos din ţara Egiptului!

2 Aaron le-a răspuns:

– Scoateţi cerceii de aur din urechile soţiilor voastre, ale fiilor voştri şi ale fiicelor voastre şi aduceţi-i la mine!

3 Şi toţi şi-au scos cerceii de aur din urechi şi i-au adus la Aaron. 4 El a luat aurul de la ei, l-a bătut cu o unealtă şi a făcut din el un viţel turnat[b]. Ei au zis: „Israele, aceştia sunt zeii tăi care te­au scos din ţara Egiptului!“ 5 Când a văzut Aaron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui şi a zis: „Mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului!“ 6 A doua zi s-au sculat dis-de-dimineaţă şi au adus arderi de tot şi jertfe de pace[c]. Poporul s-a aşezat să mănânce şi să bea, după care s-a sculat să se distreze.

7 Domnul i-a zis lui Moise:

– Coboară de pe munte, căci poporul tău, pe care l-ai scos din ţara Egiptului, s-a stricat. 8 S-au abătut repede de la calea pe care le-am poruncit-o; şi­au turnat un viţel, i s-au închinat, i-au adus jertfe şi au zis: „Israele, iată zeii tăi care te-au scos din ţara Egiptului!“ 9 Am văzut cât de încăpăţânat este acest popor, a continuat Domnul să-i spună lui Moise. 10 Acum, lasă-Mă! Mânia Mea are să se aprindă împotriva lor şi-i voi mistui, iar din tine voi face un neam mare.

11 Dar Moise a căutat faţa Domnului, Dumnezeul său, zicând:

– Doamne, de ce să se aprindă mânia Ta împotriva poporului Tău, pe care l-ai scos din ţara Egiptului cu mare putere şi cu mână puternică? 12 De ce să zică egiptenii: „Spre nenorocirea lor i-a scos, ca să-i omoare prin munţi şi să-i şteargă de pe faţa pământului!“ Întoarce-Te din mânia Ta cea aprigă şi lasă-Te de răul pe care vrei să-l faci poporului Tău. 13 Adu-Ţi aminte de robii Tăi: Avraam, Isaac şi Israel, cărora le-ai jurat pe Tine Însuţi, zicându-le: „Vă voi înmulţi urmaşii[d] ca stelele cerului şi toată această ţară, pe care v-am promis-o, o voi da urmaşilor voştri şi ei o vor moşteni pentru totdeauna.“

14 Atunci Domnul a renunţat la răul pe care avea de gând să-l facă poporului Său. (Exod 32:1-14)

Fișă de studiu

  1. Citește pasajul și găsește cuvintele și expresiile-cheie ale relatării.
  2. Care sunt personajele principale menționate și cum este caracterul lor reflectat în această situație?
  3. Ce este șocant la atitudinea și la comportamentul lui Dumnezeu?
  4. Ce este unic în atitudinea și comportamentul lui Moise?
  5. De ce crezi că le-a fost atât de ușor israeliților să se îndoiască de Dumnezeu și să recurgă la un comportament păcătos?
  6. Câtă vreme credeau israeliții în minunile făcute de Dumnezeu pentru ei? Se mai întâmplă același lucru cu oamenii de azi?
  7. Ce mesaj crezi că are Dumnezeu pentru tine în această relatare?