[luni, 19 august]

Textul-cheie de săptămâna aceasta este din Exodul 32:9-11.

„«Am văzut cât de încăpățânat este acest popor, a continuat Domnul să-i spună lui Moise. Acum, lasă-Mă! Mânia Mea are să se aprindă împotriva lor și-i voi mistui, iar din tine voi face un neam mare.» Dar Moise a încercat să-L înduplece pe Domnul, Dumnezeul său, zicând: «Doamne, de ce să se aprindă mânia Ta împotriva poporului Tău, pe care l-ai scos din țara Egiptului cu mare putere și cu mână puternică?»” (Exodul 32:9-11)

Citește aceste versete de mai multe ori și, dacă e posibil, caută și în alte traduceri. Ce crezi că se înțelege prin cuvântul „încăpățânat”? Ești încăpățânat sau te lași supus cu greu? Dumnezeu pare a fi la capătul răbdării cu Israel. Ce anume crezi că L-a deranjat cel mai mult pe Dumnezeu în toată această întâmplare?
• Faptul că israeliții erau atât de ușor de distras, deși El făcuse atâtea pentru ei.
• Faptul că israeliții au pus pe sea- ma unui vițel de aur tot ce făcuse El pentru ei.
• Faptul că mulți dintre ei au refuzat cu încăpățânare să se pocăiască atunci când li s-a dat șansa de a primi mila Sa (citește tot capitolul 32 din Exodul).