[marți, 13 august]

În secțiunea Flash, Ellen White lărgește sfera de aplicabilitate a Poruncilor. Ea afirmă că ele nu sunt numai pentru cei ce cred în Dumnezeu, ci și pentru cei care Îl vor accepta odată. Citește paragraful și gândește-te la o persoană care îți este model de ascultare de Dumnezeu. În ce aspecte observi influența lui Dumnezeu în viața ei? Care sunt trăsăturile ce o fac plăcută altora?

Flash

„Legea nu a fost rostită acum în mod exclusiv pentru binele evreilor. Dumnezeu i-a onorat prin faptul că i-a făcut păzitori și păstrători ai legii Sale, dar ea trebuia să fie considerată drept o încredințare sfântă pentru toată lumea. Preceptele Decalogului sunt adaptate pentru întreaga omenire și au fost date pentru învățătura și călăuzirea tuturor. Zece precepte scurte, cuprinzătoare și demne de încredere conțin datoria omului față de Dumnezeu și față de semenul lui; și toate întemeiate pe marele principiu fundamental al dragostei.” (Patriarhi și profeți, p. 305, orig.)

Având în vedere faptul că principiul de bază al Legii lui Dumnezeu este dragostea, cum poți fi o mărturie pentru cei necredincioși și pentru cei ce Îl caută pe Dumnezeu? Cunoști vreo persoană care prin comportamentul ei plin de bunătate atrage oamenii la Dumnezeu? Scrie-i un mesaj în care să-i mulțumești pentru acest lucru.