[miercuri, 14 august]

Citește pasajele de la Repere și subliniază în fiecare verset expresiile care îți atrag atenția în cea mai mare măsură. De ce?

„«Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?» Isus i-a răspuns: «Să-L iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată mintea ta. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: Să-l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți.» Toată Legea și Profeții depind de aceste două porunci.” (Matei 22:36-40)

„Și aceasta pentru că Și-a amintit de promisiunea Sa cea sfântă, făcută lui Avraam, robul Său. El Și-a scos poporul cu bucurie, Și-a scos aleșii cu strigăte de veselie… ca să păzească hotărârile Lui și să trăiască după învățăturile Lui. Lăudați pe Domnul!” (Psalmii 105:42-45)

„Acesta este legământul pe care-l voi încheia cu ei după acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor.” (Evrei 10:16; vezi Ieremia 31:33)

„Ascultați-Mă, voi, care cunoașteți dreptatea, tu, popor, care ai în inimă Legea Mea! Nu te teme de ocara oamenilor, nu-ți fie frică de insultele lor.” (Isaia 51:7)

Meditează la pasajele despre Legea lui Dumnezeu și cere-I lui Dumnezeu să-ți ofere ocazia de a-ți împărtăși gândurile cu cineva.