[luni, 12 august]

Citește Textul-cheie (Exodul 19:3-5).

„Așa… să le spui israeliților: «Ați văzut ce le-am făcut egiptenilor, cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus la Mine. De aceea, acum, dacă veți asculta de glasul Meu și veți păzi legământul Meu, veți fi comoara Mea dintre toate popoarele, căci tot pământul este al Meu.»” (Exodul 19:3-5)

Este important să observăm că Dumnezeu i-a izbăvit pe israeliți din robie și apoi le-a făcut cunoscute condițiile legământului Său cu ei, și anume cele Zece Porunci. Cum i-ai explica unei persoane cu 3-5 ani mai mică decât tine relația dintre ascultarea de Legea lui Dumnezeu și acceptarea mântuirii oferite tuturor prin credință? Ce ilustrații ai folosi pentru a înfățișa harul și ascultarea? Ce mesaj crezi că e mai ușor de transmis unui copil – ideea că harul lui Dumnezeu este fără plată sau provocarea de a-L asculta pe Dumnezeu cu credincioșie?