[duminică, 11 august]

Citește versetele de la secțiunea Caz în studiu. Răspunde la întrebările referitoare la studiul de săptămâna aceasta. Cercetează modul în care Dumnezeu i-a dat lui Israel Legea Sa și observă ce părți ale relatării îți erau necunoscute. Te-ai gândit de ce erau necesare cele Zece Porunci pentru copiii lui Israel? De ce crezi că e important să ai anumite reguli și de ce oamenilor nu le place să li se spună ce trebuie să facă? Deși Decalogul pare restrictiv, poți surprinde în el caracterul lui Dumnezeu?

Apoi Domnul i-a zis lui Moise: „Suiţi-vă la Domnul, tu, Aaron, Nadab, Abihu şi şaptezeci de bărbaţi din sfatul bătrânilor lui Israel, şi închinaţi-vă de departe. 2 Doar Moise să se apropie de Domnul; ceilalţi să nu se apropie şi poporul să nu se suie cu el.“

3 Moise s-a întors şi a zis poporului toate cuvintele şi toate poruncile Domnului. Întreg poporul a răspuns într-un glas: „Vom face tot ce a zis Domnul.“ 4 Moise a scris toate cuvintele Domnului. Apoi s-a sculat dis-de-dimineaţă, a zidit un altar la poalele muntelui şi a ridicat doisprezece stâlpi după cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. 5 A trimis nişte tineri israeliţi care au adus arderi de tot şi au înjunghiat boi ca jertfe de pace[a] în cinstea Domnului. 6 Moise a luat jumătate din cantitatea de sânge şi a turnat-o într-un vas, jumătatea cealaltă stropind-o pe altar. 7 Apoi Moise a luat Cartea Legământului şi a citit-o în auzul întregului popor. Israeliţii au zis: „Vom face tot ce a spus Domnul şi-L vom asculta!“ 8 Atunci Moise a luat sângele şi a stropit poporul, zicând: „Acesta este sângele legământului pe care Domnul l-a încheiat cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte.“

9 După aceea, Moise s-a suit împreună cu Aaron, Nadab, Abihu şi cei şaptezeci de bărbaţi din sfatul bătrânilor lui Israel; 10 ei L-au văzut pe Dumnezeul lui Israel. Sub picioarele Lui era ceva ca un fel de lucrare de piatră de safir[b], ca cerul senin. 11 Dumnezeu nu Şi-a întins mâna împotriva conducătorilor israeliţilor; ei L-au văzut pe Dumnezeu şi totuşi au mâncat şi au băut. 12 Domnul i-a zis lui Moise: „Suie-te la Mine pe munte şi aşteaptă acolo; îţi voi da nişte table de piatră cu Legea şi poruncile pe care le-am scris pentru ca ei să poată fi învăţaţi.“ 13 Moise, împreună cu Iosua care-i slujea, s-a ridicat şi s-a urcat pe muntele lui Dumnezeu. 14 Moise le-a zis celor din sfatul bătrânilor: „Aşteptaţi-ne aici până ne vom întoarce. Aaron şi Hur vor rămâne cu voi, aşa că, dacă va avea cineva vreo neînţelegere, să meargă la ei.“ 15 Moise s-a suit pe munte şi norul a acoperit muntele. 16 Slava Domnului s-a aşezat pe muntele Sinai şi norul l-a acoperit pentru şase zile; în ziua a şaptea, Domnul l-a chemat pe Moise din nor. 17 Înfăţişarea slavei Domnului le apărea israeliţilor ca un foc mistuitor pe vârful muntelui. 18 Moise a intrat în nor şi s-a suit pe munte. El a rămas acolo timp de patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi. (Exod 24)

Fișă de studiu

  1. Încercuiește personajele menționate în această relatare. Citește pasajul și subliniază 3-5 idei principale, ce ți se par interesante.
  2. La ce scenă din această relatare ți-ai dori să asiști? De ce?
  3. Ai vreo întrebare la care se pare că nu poți găsi răspuns în acest pasaj?
  4. Ce lucruri sunt noi pentru tine?
  5. Legământul este o relație oficializată, în mod legal, pe baza unui contract între două părți. Caută în relatarea biblică elementele unui legământ. Citește și secțiunea Repere.
  6. De ce crezi că este importantă această relatare a modului în care Dumnezeu i-a dat poporului Legea Sa?
  7. Când Dumnezeu le-a dat Legea după care să trăiască, israeliții ieșiseră deja din Egipt și fuseseră eliberați de asupritorii lor. Ce legătură există între mântuire (a fi salvat prin harul lui Dumnezeu) și ascultarea de Legea Sa?