[sâmbătă, 10 august]

Legământul de dragoste

Referința biblică: Exodul 19 – 24.
Comentariu: Patriarhi și profeți, capitolele 27, 29, 32.

Text-cheie

„Așa… să le spui israeliților: «Ați văzut ce le-am făcut egiptenilor, cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus la Mine. De aceea, acum, dacă veți asculta de glasul Meu și veți păzi legământul Meu, veți fi comoara Mea dintre toate popoarele, căci tot pământul este al Meu.»” (Exodul 19:3-5)

Completează rubrica Ce părere ai? și gândește-te cât de relevantă este pentru viața ta ordinea pe care ai ales-o. Unii susțin că regulile vechi de 4 000 de ani nu mai sunt potrivite pentru lumea contemporană. Citește pasajul din Isaia 51:7,8 și rescrie-l în propriile cuvinte. Ce parte din el ți se adresează în mod direct?

Ce părere ai?

Notează în dreptul fiecărei porunci o cifră de la 1 la 10, în funcție de modul în care îți influențează viața (1 însemnând cea mai mare influență, iar 10 cea mai mică influență).

__ „Să nu ai alți dumnezei afară de Mine.”

__ „Să nu-ți faci chip cioplit… să nu te închini înain- tea lor și să nu le slujești.”

__ „Să nu iei în deșert Numele Domnului Dum- nezeului tău.”

__ „Adu-ți aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfințești.”

__ „Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta.”

__ „Să nu ucizi.”

__ „Să nu preacurvești.”

__ „Să nu furi.”

__ „Să nu mărturisești strâmb împo- triva aproapelui tău.”

__ „Să nu poftești … nici[un] lucru care este al aproapelui tău.”

Ce porunci ai notat cu cifrele 1, 2 și 3 și de ce le consideri cele mai importante?
Ce poruncă ar schimba lumea, dacă toți oamenii ar respecta-o?