[marți, 25 iunie]

În citatul de la Flash, Ellen White dă dovadă de o înțelegere edificatoare asupra rolului alegerii.

„N-a fost o alegere arbitrară din partea lui Dumnezeu, prin care Esau a fost lăsat în afara binecuvântărilor mântuirii. Darurile harului Său prin Hristos sunt oferite în mod liber tuturor. Nu există predestinație, ci omul poate pieri numai prin hotărâre proprie. În Cuvântul Său, Dumnezeu a prezentat condițiile prin care fiecare suflet poate fi ales pentru viața veșnică, și anume ascultarea de poruncile lui Dumnezeu, prin credința în Hristos. Dumnezeu alege un caracter în armonie cu Legea Sa, și toți aceia care vor atinge standardul cerut de El vor avea intrare în Împărăția slavei. Hristos Însuși a zis: «Cine crede în Fiul are viața veșnică; dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața» (Ioan 3:36).” (Patriarhi și profeți, p. 207, orig.)

Analizează acest citat și gândește-te la doi oameni pe care îi cunoști: unul care pare să se opună apelurilor Duhului Sfânt în viața sa și un altul care își pune viața în armonie cu planul lui Dumnezeu pentru salvarea sa. Ambele persoane au de făcut o alegere. Roagă-te pentru ele, precum și pentru tine, pentru a vă mări consacrarea față de lucrarea lui Dumnezeu în viața voastră.