[miercuri, 26 iunie]

Citește Reperele și alege versetul care pare să oglindească cel mai bine situația în care te afli. Dintre textele de la această secțiune, care crezi că ar produce cele mai mari schimbări în familiile de astăzi, dacă ar fi pus în practică? De ce? Împărtășește textul părinților și altora care crezi că ar avea nevoie de un cuvânt din partea lui Dumnezeu în luptele lor zilnice. Nu uita să le spui că te rogi pentru ei.

Repere

„Mai bine o coajă de pâine uscată, mâncată în pace și în liniște, decât o casă plină de petreceri și cu ceartă.” (Proverbele 17:1)

„Soțiilor, supuneți-vă soților voștri așa cum se cuvine în Domnul! Soților, iubiți-vă soțiile și nu fiți aspri cu ele! Copii, ascultați de părinții voștri în toate, pentru că lucrul acesta Îi place Domnului! Părinți, nu-i întărâtați pe copiii voștri, ca să nu-și piardă curajul!” (Coloseni 3:18-21)

„Dumnezeul răbdării și al încurajării să vă ajute să trăiți în armonie unii cu alții, potrivit cu Hristos Isus, pentru ca, dintr-o singură inimă și dintr-un singur glas, să-L slăviți pe Dumnezeul și Tatăl Domnului nostru Isus Hristos! Așadar, primiți-vă bine unii pe alții, așa cum v-a primit Hristos, pentru a-I aduce slavă lui Dumnezeu!” (Romani 15:5-7)

„O inimă liniștită este viața trupului, dar invidia este putrezirea oaselor.” (Proverbele 14:30)

„Însă dacă în inima voastră aveți invidie, amărăciune și ambiție egoistă, nu vă lăudați cu aceasta și nu mințiți împotriva adevărului!” (Iacov 3:14)