[luni, 24 iunie]

Citește Textul-cheie pentru această săptămână și meditează la motivul pentru care această făgăduință este atât de importantă.

„Dumnezeu i-a mai zis: «Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic: fii roditor și înmulțește-te; un neam și o mulțime de neamuri vor ieși din tine, chiar regi vor ieși din coapsele tale. Țara pe care le-am dat-o lui Avraam și Isaac ți-o voi da ție și seminței tale după tine.’” (Geneza 35:11,12)

O realitate ce trebuie luată în considerare este aceea că, de la prima făgăduință din Grădina Eden și până în vremea lui Iacov, oamenii așteptau nașterea unui Salvator chiar în familia lor. Deci, dinamica familiei este foarte importantă. Trebuie să fi fost frustrant pentru Iacov să vadă cum greșeală după greșeală tulbură pacea familiei și, în același timp, să creadă că Dumnezeu poate într-adevăr să-și împlinească făgăduința. Dar Dumnezeu a făcut o promisiune simplă și clară (Geneza 35:11,12). Compară această făgăduință cu Filipeni 1:6 și invită-L pe Dumnezeu chiar astăzi să continue împlinirea plnului Său cu viața ta, indiferent de luptele care ar putea veni.

şi sunt sigur că Acela Care Şi-a început în voi buna Sa lucrare o va isprăvi până în ziua lui Cristos Isus. (Filipeni 1:6)