[duminică, 23 iunie]

Citește fragmentele referitoare la traumele suferite de familia lui Iacov. Ce părere ai despre întâmplările mai puțin fericite (ca cele cu Dina) care apar în Biblie? De ce crezi că Dumnezeu a inclus asemenea relatări neplăcute în Raportul Sfânt?
Răspunde la întrebările de la rubrica Fișă de studiu, care te vor conduce spre o înțelegere mai profundă a problemelor de familie din acest episod biblic. Ce crezi că încearcă Dumnezeu să-ți transmită în fragmentele prezentate?

Caz în studiu

„Dina, fiica pe care Lea i-o născuse lui Iacov, a ieșit să vadă fetele țării. Când a văzut-o, Șehem, fiul hivitului Hamor, prințul țării, a luat-o, s-a culcat cu ea și astfel a necinstit-o.”

„Toți cei care au ieșit la poarta cetății au ascultat de Hamor și de fiul său, Șehem, astfel că toți bărbații care au ieșit la poarta cetății au fost circumciși. A treia zi, pe când sufereau ei încă, doi dintre fiii lui Iacov, Simeon și Levi, frații Dinei, și-au luat săbiile, au atacat cetatea care se credea în siguranță și i-au ucis pe toți bărbații.”

„Dumnezeu i-a vorbit lui Iacov astfel: «Scoală-te, du-te la Betel, locuiește acolo și zidește un altar pentru Dumnezeul Care ți S-a arătat pe când fugeai de fratele tău, Esau».” „Debora, doica Rebecăi, a murit și a fost îngropată sub un stejar, mai jos de Betel; de aceea stejarul a fost numit Alon-Bakut.”

„După aceea au plecat de la Betel, iar, înainte de a ajunge la Efrata, pe Rahela au cuprins-o durerile nașterii și a avut o naștere grea. Pe când era în durerile nașterii, moașa i-a zis: «Nu te teme, pentru că mai ai un fiu». Pe când își dădea sufletul, pentru că era pe moarte, Rahela i-a pus băiatului numele Ben-Oni; însă tatăl său i-a pus numele Beniamin. Rahela a murit și a fost îngropată pe drumul spre Efrata, adică Betleem.”

„Israel îl îndrăgea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că era un fiu născut la bătrânețe și i-a făcut o tunică decorată. Când frații săi au văzut că tatăl lor îl îndrăgea mai mult decât pe ei, l-au urât pe Iosif și n-au putut să-i vorbească prietenește. Iosif a avut un vis pe care l-a istorisit fraților săi, dar aceștia l-au urât și mai mult.”
„Când Iosif a ajuns la frații săi, aceștia l-au dezbrăcat de tunica sa, de tunica decorată pe care o purta, l-au luat și l-au aruncat într-o fântână; fântâna era goală, fără pic de apă în ea.”

„Iuda le-a zis fraților săi: «Ce câștigăm dacă ne omorâm fratele și-i ascundem sângele? Haideți să-l vindem ismaeliților și să nu ne întindem mâna asupra lui, căci totuși este fratele nostru, carne din carnea noastră.» Frații săi au fost de acord. Când s-au apropiat negustorii madianiți, frații săi l-au scos pe Iosif afară din fântână și l-au vândut ismaeliților cu douăzeci de șecheli de argint. Aceștia l-au dus pe Iosif în Egipt.”

„Dar ei au luat tunica lui Iosif, au înjunghiat un țap și au înmuiat tunica în sânge. I-au trimis tunica decorată tatălui lor, zicând: «Am găsit asta; vezi dacă nu este tunica fiului tău». El a recunoscut-o și a zis: «Este tunica fiului meu! L-a mâncat un animal sălbatic; fără îndoială, Iosif a fost sfâșiat în bucăți».” (Geneza 34:1,2,24,25; 35:1,8,16-19; 37:3-5,23,24,26-28,31-33)

 

Fișă de studiu

Această perioadă din viața lui Iacov este marcată de traume familiale. Subliniază-le pe toate și numerotează-le în ordinea gravității. Ce părere îți faci despre Dumnezeu când citești aceste episoade din viața lui Iacov?

Încercuiește cuvintele care sugerează disfuncționalitățile din familia lui Iacov.

Ce avem de învățat din această perioadă a vieții lui Iacov? Identifică elemente în istoria lui Iacov care au legătură cu următoarele subiecte. Apoi scrie pe liniile de mai jos principiile pe care le avem de învățat.

Consecința păcatului ____________________________________________

Sfințirea (asemănarea tot mai mare cu Isus)_____________________________

Mânia necontrolată_____________________________________________

Pericolele unirii cu lumea_________________________________________

Presiunea de grup______________________________________________

Comuniunea_________________________________________________

Răzbunarea__________________________________________________

Natura umană________________________________________________

Dacă următoarele fragmente de istorie biblică ar fi puse în scenă, ce titluri le-ai da?

Dina și sihemiții (Geneza 34)

Întoarcerea lui Iacov la Betel (Geneza 35:1-15)

Moartea Rahelei și a lui Isaac (Geneza 35:16-29)

Visele lui Iosif (Geneza 37:1-11)

Iosif vândut ca sclav (Geneza 37:12-36)