[duminică, 9 iunie]

Citește pasajul bibic despre drama etică dintre Iacov și Esau și răspunde la întrebările de studiu pe care le ai la rubrica Fișă de studiu. În timp ce citești acest pasaj, ce elemente noi îți apar în minte la care nu te-ai gândit până acum? Ce crezi că încearcă Dumnezeu să-ți spună despre viața ta actuală, prin această relatare biblică?

 

Caz în studiu

„Când băieții au crescut, Esau a ajuns un vânător priceput, un om al câmpului, dar Iacov era un om liniștit, care locuia în corturi. Isaac l-a îndrăgit pe Esau, pentru că mânca din vânatul lui, dar Rebeca l-a îndrăgit pe Iacov. Odată, pe când Iacov făcea o ciorbă, Esau a venit de la câmp obosit. Esau i-a zis lui Iacov: «Dă-mi să mănânc din ciorba aceea roșiatică, pentru că sunt obosit!» De aceea lui Esau i s-a mai spus și Edom. Iacov i-a răspuns: «Vinde-mi mai întâi dreptul tău de întâi născut.» «Sunt pe moarte», a spus Esau, «la ce-mi folosește dreptul de întâi născut?»” „Când a îmbătrânit și i-au slăbit ochii, astfel încât nu mai putea să vadă, Isaac l-a chemat pe Esau, fiul său cel mare, și i-a zis: «Fiule!» «Aici sunt!» a răspuns el. «Eu sunt bătrân și nu știu ziua morții mele», i-a spus Isaac. «Deci ia-ți armele – tolba cu săgeți și arcul – du-te la câmp și adu-mi vânat. Apoi pregătește-mi o mâncare gustoasă, așa cum îmi place mie și adu-mi-o să o mănânc, pen- tru ca să te pot binecuvânta înainte de a muri.»”

„Rebeca i-a zis fiului său Iacov: «L-am auzit pe tatăl tău cerându-i fratelui tău, Esau, să-i aducă vânat
și să-i pregătească o mâncare gus- toasă ca să o mănânce, pentru ca să îl binecuvânteze înaintea Dom- nului înainte de a muri. De aceea, fiule, ascultă-mă și fă ceea ce-ți po- runcesc! Du-te la turmă și alege-mi de acolo doi iezi, ca să-i fac tatălui tău o mâncare gustoasă, așa cum îi place lui; apoi tu o vei duce tatălui tău să o mănânce, pentru ca el să te binecuvânteze înainte să moară.»” „Iar el s-a dus la tatăl său și i-a zis: «Tată!» «Aici sunt!» a răspuns el. «Care ești, fiule?»

«Sunt Esau, întâiul tău născut, i-a răspuns Iacov. Am făcut așa cum mi-ai spus; acum scoală-te, șezi și mănâncă din vânatul meu, pentru ca să mă binecuvântezi.»” „Atunci Isaac a zis: «Adu-mi să mănânc din vânatul fiului meu, pentru ca să te binecuvântez.» Iacov i-a adus mâncarea, iar Isaac a mâncat; i-a adus și vin ca să bea.”

„Imediat după ce Isaac l-a binecuvântat pe Iacov, iar acesta a plecat dinaintea tatălui său, Isaac, fratele său,Esau,s-a întors de la vânătoare.” „Atunci Isaac a început să tremure foarte tare și a zis: «Atunci cine a fost cel care a prins vânat și mi l-a adus? Din a cui mâncare am mâncat eu înainte să vii tu și pe cine am binecuvântat? Cu siguranță, el va fi binecuvântat.»

Când a auzit cuvintele tatălui său, Esau a izbucnit într-un strigăt foarte puternic și amar și i-a spus tatălui său: «Binecuvântează-mă și pe mine, tată!» «Fratele tău a venit cu înșelăciune și ți-a luat binecuvântarea», i-a răspuns tatăl său.” (Geneza 25:27-32; 27:1-4,6-10,18,19,25,30,33-35)

 

Fișă de studiu

Citește pasajul întreg și meditează la lecțiile spirituale care reies de aici.
Încercuiește cuvintele și expresiile noi pentru tine. Ce ne învață acest pasaj biblic despre integritate?

Ce ne învață această istorie despre recompensa întârziată?

Pe lângă importanța integrității și a recompensei întârziate, ce alte lecții reies din acest pasaj?

Care sunt trăirile prezentate în acest fragment? Subliniază cuvintele din text care se referă la emoții și sentimente.
Care crezi că este Textul-cheie din acest episod biblic? De ce?