[luni, 10 iunie]

Citește Textul-cheie din Geneza 25:21-23 și învață-l pe de rost sau scrie-l și pune-l undeva, la vedere.

„Isaac s-a rugat Domnului pentru soția sa, pentru că ea era stearpă. Domnul i-a ascultat rugăciunea, iar Rebeca, soția lui, a rămas însărcinată… Domnul i-a răspuns: «Două neamuri sunt în pântecele tău și două popoare născute din tine se vor despărți; unul va fi mai puternic decât celălalt și cel mai mare îi va sluji celui mai mic».” (Geneza 25:21,23)

Ai stat vreodată să te gândești mai mult la impresionantul adevăr că Dumnezeu știe dinainte totul și deține controlul suprem al tuturor marilor evenimente ale istoriei? Profetul Isaia spune: „Căci Domnul Oștirilor a întocmit acest plan; cine l-ar putea strica? Mâna Sa este întinsă; cine o va putea întoarce?” (14:27). Vorbește azi cu Dumnezeu în mod special despre voința Sa pentru viața ta și exprimă-ți dispoziția de a te încrede în voința Sa, indiferent de compromisurile care ți-ar putea apărea în cale.