[miercuri, 29 mai]

Unul dintre puținele puncte luminoase din istoria lui Lot, a Sodomei și a Gomorei, este tema ospitalității. Crezi că Lot știa cine sunt cei doi străini, înainte de a-i invita la el acasă? Astăzi este un lucru bun să inviți la tine acasă oameni complet străini?

În multe culturi, ospitalitatea practicată de Lot este cerută din partea tuturor oamenilor. Citește Reperele și răspunde la următoa- rele întrebări: Cum ar trebui să ne purtăm cu străinii pe care îi întâlnim? Cine ar putea fi acești străini?
Îți amintești ca vreun om pe care l-ai ajutat să fi semănat cu un înger trimis de Dumnezeu? Ce a spus Isus în Matei 25:40 despre ajutorarea altora?

Iar Împăratul le va răspunde: – Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aşa unora dintre cei mai neînsemnaţi dintre aceşti fraţi ai Mei, Mie Mi-aţi făcut!

 

Repere

„Străinul să fie privit ca un băștinaș între voi; să-l iubiți ca pe voi în- șivă, căci și voi ați fost străini în țara Egiptului. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.” (Leviticul 19:34)

„Nu neglijați să arătați ospitalitate străinilor, pentru că, prin aceasta, unii au găzduit, fără să știe, îngeri!” (Evrei 13:2)

„Cât de mare este bunătatea Ta, păstrată pentru cei ce se tem de Tine, arătată celor ce se în- cred în Tine, sub privirea oamenilor!” (Psalmii 31:19)

„Nu vă conformați acestui veac, ci lăsați-vă transformați prin reînnoirea gândirii voastre, ca să puteți discerne voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desă- vârșită.” (Romani 12:2)

„Dacă ați fost înviați împreună cu Hris- tos, căutați lucrurile de sus, unde Hristos stă la dreapta lui Dumne- zeu!” (Coloseni 3:1)

„Iosua a făcut așa cum îi poruncise Domnul robului Său Moise și așa cum îi poruncise Moise lui Iosua; el nu a lăsat nimic neîmplinit din ceea ce Domnul îi poruncise lui Moise.” (Iosua 11:15)