[marți, 28 mai]

Care erau păcatele comise de oamenii din Sodoma și Gomora? Probabil că îți vin în minte câteva păcate sexuale, dar erau vinovați și de idolatrie, vrăjitorie și alte și alte rele.
Ellen White afirmă că există un păcat mai mare decât acestea. Citește pasajul de la Flash. De ce este acest păcat considerat mai mare decât cele comise în Sodoma și Gomora?

Flash

„Răscumpărătorul omenirii declară că sunt păcate și mai mari decât acelea pentru care au fost nimicite Sodoma și Gomora. Aceia care aud invitația Evangheliei care cheamă pe păcătoși la pocăință și nu iau seama la ea sunt mult mai vinovați înaintea lui Dumnezeu decât au fost locuitorii din valea Sidim. Și mult mai mare este păcatul acelora care mărturisesc că Îl cunosc pe Dumnezeu și păzesc poruncile Lui și care totuși Îl tăgăduiesc pe Hristos în caracterul și viața lor zilnică.” (Patriarhi și profeți, p. 165, orig.)