[marți, 23 aprilie]

Citește pasajul de la Flash despre momentul decisiv al nașterii lui Metusala.

„Dar după nașterea primului său fiu, Enoh a ajuns la o experiență mai înaltă; el a fost atras într-o mai strânsă legătură cu Dumnezeu. El și-a dat seama mult mai bine de obligațiile și răspunderea sa ca fiu al lui Dumnezeu. Iar când a văzut iubirea copilului pentru tatăl său, încrederea sa simplă în grija și ocrotirea sa, când a simțit profunda afecțiune a inimii sale pentru fiul său întâi născut, el a învățat atunci lecția prețioasă a iubirii minunate a lui Dumnezeu față de oameni, manifestată în dăruirea Fiului Său, cum și încrederea pe care copiii lui Dumnezeu pot s-o aibă în cerescul lor Tată.” (Patriarhi și profeți, p. 84, orig.)

Ce crezi că află despre Dumnezeu oamenii care devin părinți? Tu ce știi despre relația cu Dumnezeu, din punctul de vedere al unui copil? În mod evident, faptul de a deveni părinte produce anumite transformări. Întreabă pe cineva care știi că umblă cu Dumnezeu care este elementul care îl ține aproape de El. Roagă acea persoană să îți spună care este personajul biblic ce îi inspiră cel mai mult umblarea cu Dumnezeu.