[luni, 22 aprilie]

Citește Textul-cheie (Geneza 5:21-23) pentru această săptămână și gândește-te la evenimentele din viața ta care au fost puncte de cotitură.

„La vârsta de șaizeci și cinci de ani, lui Enoh i s-a născut Metușelah. După nașterea lui Metușelah, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani și i s-au mai născut și alți copii: fii și fiice. Astfel, toate zilele lui Enoh au fost de trei sute șaizeci și cinci de ani.” (Geneza 5:21-23)

Conform acestor texte, nașterea fiului lui Enoh a fost un important moment de cotitură, când umblarea lui Enoh cu Dumnezeu a căpătat un sens cu totul nou. Te afli într-un moment de răscruce al vieții tale? Scrie-I lui Dumnezeu o rugăciune. Vorbește cu El și roagă-L să facă din această zi prima zi a unei noi direcții în viața ta.