[miercuri, 24 aprilie]

Citește Reperele pentru această săptămână și identifică versetul care ți se adresează în mod personal.

„Ferice de cei cu inima curată, căci ei Îl vor vedea pe Dumnezeu!” (Matei 5:8)

„Prin credință a fost luat Enoh, ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu l-a luat. Căci înainte de strămutarea lui s-a depus mărturie că Îi era plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință este imposibil să-I fim plăcuți, pentru că oricine se apropie de El trebuie să creadă că El există și că îi răsplătește pe cei ce-L caută.” (Evrei 11:5,6)

„Eu sunt vița, iar voi sunteți mlădițele. Cel care rămâne în Mine și în care rămân Eu aduce mult rod, pentru că despărțiți de Mine nu puteți face nimic.” (Ioan 15:5)

„Cel ce zice că rămâne în El este dator să umble și el așa cum a umblat Isus.” (1 Ioan 2:6)

„Și despre aceștia a profețit Enoh, al șaptelea de la Adam, spunând: «Iată, Domnul vine cu zeci de mii de sfinți ai Săi, ca să facă judecată împotriva tuturor și să condamne orice suflet pentru toate lucrările lor nelegiuite, pe care le-au înfăptuit, și pentru toate cuvintele grele, pe care păcătoșii neevlavioși le-au rostit împotriva Lui».” (Iuda 14 și 15)

De ce crezi că oglindește exact situația ta? Subliniază în celelalte texte expresiile-cheie care ți se pare că au legătură cu tine și gândește-te la cineva căruia ai putea să-i destăinuiești aceste lucruri. Roagă-te ca Dumnezeu să îți dea ocazia și curajul să spui cuvinte ce pot fi o binecuvântare pentru cineva în această săptămână.