[duminică, 21 aprilie]

Citește pasajul din Geneza 5, redat la Caz în studiu.

Aceasta este cartea genealogiei lui Adam. În ziua în care l-a creat pe om, Dumnezeu l-a făcut după asemănarea Sa. 2 I-a creat bărbat şi femeie; în ziua în care i-a creat, i-a binecuvântat şi le-a dat numele de „om“.

3 La vârsta de o sută treizeci de ani, lui Adam i s-a născut un fiu după asemănarea sa, după chipul său, iar el i-a pus numele Set. 4 După naşterea lui Set, Adam a mai trăit opt sute de ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice. 5 Astfel, Adam a trăit în total nouă sute treizeci de ani; apoi a murit.
6 La vârsta de o sută cinci ani, lui Set i s-a născut Enoş. 7 După naşterea lui Enoş, Set a mai trăit opt sute şapte ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice. 8 Astfel, Set a trăit în total nouă sute doisprezece ani; apoi a murit.
9 La vârsta de nouăzeci de ani, lui Enoş i s-a născut Chenan. 10 După naşterea lui Chenan, Enoş a mai trăit opt sute cincisprezece ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice. 11 Astfel, Enoş a trăit în total nouă sute cinci ani; apoi a murit.
12 La vârsta de şaptezeci de ani, lui Chenan i s-a născut Mahalalel. 13 După naşterea lui Mahalalel, Chenan a mai trăit opt sute patruzeci de ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice. 14 Astfel, Chenan a trăit în total nouă sute zece ani; apoi a murit.
15 La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, lui Mahalalel i s-a născut Iared. 16 După naşterea lui Iared, Mahalalel a mai trăit opt sute treizeci de ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice. 17 Astfel, Mahalalel a trăit în total opt sute nouăzeci şi cinci de ani; apoi a murit.
18 La vârsta de o sută şaizeci şi doi de ani, lui Iared i s-a născut Enoh. 19 După naşterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice. 20 Astfel, Iared a trăit în total nouă sute şaizeci şi doi de ani; apoi a murit.
21 La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, lui Enoh i s-a născut Metuşelah. 22 După naşterea lui Metuşelah, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice. 23 Astfel, toate zilele lui Enoh au fost de trei sute şaizeci şi cinci de ani. 24 Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu l-a luat.

Fișă de studiu

  1. Citește întregul pasaj despre descendența lui Adam. Care au fost primele idei care ți-au venit în minte în timp ce citeai acest pasaj?
  2. Ce nume dintre cele de mai sus le cunoșteai dinainte? Care nume sunt noi?
  3. Pe o bucată de hârtie, realizează un grafic al vieții celor de mai sus și marchează cât de mult s-au suprapus generațiile. Câți dintre urmașii lui Adam s-au născut în timpul vieții lui?
  4. Care crezi că erau lecțiile ce erau transmise mai departe, din generație în generație? Dacă ai putea să oferi un sfat înțelept generației care urmează, ce ai spune (în 20 de cuvinte sau mai puțin)?
  5. Când și-a început Enoh „umblarea” propriu-zisă cu Dumnezeu? Cum se traduce această realitate în viața cuiva care trăiește în zilele noastre
  6. De ce crezi că Dumnezeu l-a luat pe Enoh, iar pe alții care Îi fuseseră credincioși înaintea lui i-a lăsat?

Încearcă să nu te împiedici de faptul că citești o genealogie. Genealogiile pot avea semnificații profunde; nu trebuie decât să le citești cu atenție. Biblia spune că „în ziua în care l-a creat pe om, Dumnezeu l-a făcut după asemănarea Sa.” (Gen. 5:1). Ce mesaj îți transmite această afirmație? În ce proporție mai suntem noi asemănători cu Dumnezeu și în ce aspecte? În timp ce citești acest pasaj, întreabă-te care este mesajul pe care Dumnezeu încearcă să ți-l transmită astăzi?