[luni, 15 aprilie]

Citește Textul-cheie și gândește-te la cât de mult a încercat Dumnezeu să-l facă pe Cain să pună capăt mâniei lui și să se pocăiască.

„Domnul i-a zis lui Cain: «De ce te-ai mâniat și de ce ți s-a posomorât fața? Dacă faci ce este bine, oare nu vei fi primit? Dar dacă nu faci ce este bine, păcatul pândește la ușă, dorința lui este să te domine, dar tu trebuie să-l stăpânești».”
(Geneza 4:6,7)

Analizează fiecare cuvânt adresat de Dumnezeu lui Cain și observă atitudinea lui Dumnezeu față de el. E posibil ca Dumnezeu să încerce chiar astăzi să-ți atragă atenția asupra unui aspect din viața ta care poate scăpa de sub control? Fiecare om are slăbiciuni și obiceiuri care îl pot împinge pe panta abruptă. Discută cu Dumnezeu, în rugăciune, despre acele slăbiciuni și mărturisește-I-le chiar azi. Adu-ți aminte de promisiunea că, dacă ne vom mărturisi păcatele, El ne va acoperi în mod sigur cu harul Său.