[marți, 16 aprilie]

Flash

„Cu toate că, din cauza crimei sale, Cain merita condamnarea la moarte, Creatorul milostiv i-a cruțat viața și i-a mai dat ocazia să se pocăiască. Dar Cain a trăit numai pentru a-și împietri inima, pentru a încuraja răzvrătirea împotriva autorității divine și pentru a ajunge căpetenia unui șir de păcătoși îndrăzneți și decăzuți.” (Patriarhi și profeți, p. 78, orig.)

Citatul de la Flash arată faptul că păcatul lui Cain a constat, în aceeași măsură, atât în împotrivirea constantă și în mândria inimii lui, cât și în actul de crimă asupra fratelui său. Răzvrătirea lui Cain se aseamănă foarte bine cu cea a lui Lucifer și scoate în evidență, în aceeași măsură, harul plin de răbdare al lui Dumnezeu. Gândește-te la cineva cunoscut care își recunoaște imediat greșelile și care a învățat valoarea mărturisirii sincere și imediate. Cum e percepută această persoană de cei din jur? Care sunt câteva lucruri învățate de la ea care crezi că te-ar putea ajuta să răspunzi prompt la auzul glasului lui Dumnezeu?