[duminică, 14 aprilie]

Citește relatarea despre Cain și Abel de la Caz în studiu și încearcă să studiezi pasajul, ajutat de întrebările de la Fișă de studiu.

Caz în studiu

Adam a cunoscut-o pe soţia sa, Eva, iar ea a rămas însărcinată şi l-a născut pe Cain[b]. Ea a zis: „Am căpătat[c] un om cu ajutorul Domnului.“ 2 Apoi l-a născut pe Abel, fratele lui Cain. Abel era păstor, iar Cain – plugar. 3 După o vreme, Cain I-a adus Domnului o jertfă din rodul pământului, 4 iar Abel I-a adus o jertfă din întâii născuţi ai turmei sale şi din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel şi jertfa lui, 5 însă spre Cain şi jertfa lui nu a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare şi i s-a posomorât faţa. 6 Domnul i-a zis lui Cain: „De ce te-ai mâniat şi de ce ţi s-a posomorât faţa? 7 Dacă faci ce este bine, oare nu vei fi primit? Dar dacă nu faci ce este bine, păcatul pândeşte la uşă, dorinţa lui este să te domine, dar tu trebuie să-l stăpâneşti.“

8 Cain i-a zis fratelui său, Abel: „Haidem să ieşim la câmp![d]“ Pe când se aflau acolo, Cain l-a lovit pe fratele său, Abel, şi l-a omorât. 9 Atunci Domnul l-a întrebat pe Cain:

– Unde este fratele tău, Abel?

– Nu ştiu, a răspuns el. Sunt eu păzitorul fratelui meu?

10 Domnul i-a zis:

– Ce ai făcut? Ascultă: glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ către Mine! 11 Acum eşti blestemat de pământul care şi-a deschis gura să primească sângele fratelui tău din mâna ta. 12 Când vei ara pământul, el nu-ţi va mai da recolta; pe pământ vei fi un pribeag, un rătăcitor. 13 Cain I-a spus Domnului:

– Pedeapsa mea este prea mare ca s-o pot purta. 14 Din moment ce m-ai izgonit astăzi de pe faţa pământului şi trebuie să mă ascund de faţa Ta şi să devin un pribeag, un rătăcitor pe pământ, atunci oricine mă va întâlni mă va ucide.

15 Domnul i-a răspuns:

– Nu va fi aşa; dacă cineva îl va ucide pe Cain, Cain va fi răzbunat de şapte ori.

Domnul a hotărât un semn pentru Cain, pentru ca oricine îl va găsi să nu-l omoare. 16 Cain a plecat din prezenţa Domnului şi s-a aşezat în ţara Nod, la răsărit de Eden. (Geneza 4:1-16)

Care crezi că sunt lecțiile importante ce trebuie învățate?
În timp ce citești pasajul biblic și vezi cum răzvrătirea lui Cain a atins punctul culminant, ce paralele poți face cu problemele tinerilor de astăzi? Panta alunecoasă a răzvrătirii lui Cain face parte din peisajul vieții tinerilor din societatea ta? Dacă da, în ce mod? Cum arată concret această pantă, astăzi?

 

Fișă de studiu

  1. Care sunt elementele importante din relatare? Subliniază-le.
  2. Ce aspecte sau detalii din această istorie sunt noi pen- tru tine? Fă o săgeată în dreptul lor.
  3. Ce cuvinte și expresii transmit cel mai bine trăirile personaje- lor din acest fragment biblic? Încercuiește-le.
  4. Care sunt verbele, substantivele și adjectivele importante în acest pasaj? Încadrează-le într-un dreptunghi.
  5. Care ți se pare a fi ideea centrală din această relatare? Cu alte cuvin- te, de ce crezi că a fost inclusă această istorie în raportul biblic? Ce alte idei importante mai sunt conținute în acest pasaj? Enumeră-le mai jos!
  6. Dacă ar fi să exprimi conținutul pasajului de mai sus în cinci cuvinte sau mai puțin, care ar fi acestea?