[sâmbătă, 30 martie]

Două lumi

Referința biblică: Ezechiel 28; Isaia 14; Geneza 1 și 2.
Comentariu: Patriarhi și profeți, capitolele 1 și 2.

Text-cheie

„În cer a avut loc un război. Mihail și îngerii lui s-au războit cu balaurul. Balaurul și îngerii lui s-au războit și ei, dar nu au putut învinge și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Marele balaur a fost aruncat, și anume șarpele cel vechi, numit diavolul și Satan, cel care înșală întreaga omenire, a fost aruncat pe pământ, iar împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui.” (Apocalipsa 12:7-9)

 

La rubrica Ce părere ai? ești provocat să pui în ordine niște categorii de oameni, în funcție de cât de greu ți-ar fi să le explici de ce Dumnezeu a lăsat păcatul să existe în lume. Cu cine crezi că ar fi cel mai greu de discutat acest aspect și de ce? La ce abordare ai recurge? Ce lucruri ar înțelege cel mai bine persoana pe care ai ales-o?

Ce părere ai?

Probabil că cea mai provocatoare întrebare pe care și-au pus-o creștinii vreodată este de ce Dumnezeu a permis ca păcatul să corupă lumea Sa perfectă. Cu atâta durere și suferință în lume, cum le putem explica altora decizia luată Caz de Dumnezeu? Cui, din lista de mai jos, ți-ar fi cel mai greu să îi explici acest lucru? De ce? (Pune-i în ordine, de la 1 la 5, 1 – cel mai greu, 5 – cel mai ușor.)

• Unui ateu lipsit de prejudecăți, care caută un răspuns logic la cele mai mari probleme ale vieții
• Unei fete de 17 ani care a contractat HIV în urma unei transfuzii de sânge
• Unui tată care a descoperit că un membru al familiei i-a molestat fiica de 6 ani
• Unui angajat care e acuzat pe ne- drept și apoi concediat din motive rasiale
• Unui voluntar care acționează în cazuri de dezastre, care zilnic este pus în fața consecințelor traumati- zante ale dezastrelor naturale

Citește Ioan 10:10 și analizează modul în care Isus a descris planul lui Dumnezeu și planul lui Satana pentru viața pe Pământ. Cum se integrează acest pasaj în discuția generală referitoare la aparenta lipsă de reacție a lui Dumnezeu față de lucrarea lui Satana pe Pământ?
Imaginează-ți că Lucifer s-ar fi revoltat împotriva lui Dumnezeu și apoi ar fi dispărut brusc din cer, fără nicio explicație. Cum ar fi fost afectat modul de raportare la Dumnezeu al cetățenilor din alte lumi, date fiind eventualele lor presupuneri legate de dispariția lui?