[duminică, 31 martie]

Citește pasajele din Scriptură despre căderea lui Lucifer, de la secțiunea Caz în studiu.

„Cum ai căzut din ceruri, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ tu, asupritorul neamurilor! Tu ai zis în inima ta: «Mă voi înălța la cer; îmi voi ridica tronul mai presus de stelele lui Dumnezeu! Voi ședea pe muntele adunării, pe înălțimile din nord! Mă voi înăl- ța deasupra norilor, și mă voi face asemenea Celui Preaînalt!»”

„În cer a avut loc un război. Mihail și îngerii lui s-au războit cu balaurul. Balaurul și îngerii lui s-au războit și ei, dar nu au putut învinge și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Marele balaur a fost aruncat, și anu- me șarpele cel vechi, numit diavolul și Satan, cel care înșală întreaga omenire, a fost aruncat pe pământ, iar împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui.”

„Atunci Dumnezeu a zis: «Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; ei să domnească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate animalele mici care mișună pe pământ!» Astfel, Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Său, după chipul lui Dumnezeu l-a creat; bărbat și femeie i-a creat.”

„Dumnezeu s-a uitat la tot ce a făcut și toate erau foarte bune. A fost o seară și a fost o dimineață: ziua a șasea. Astfel a fost încheiată crearea cerurilor, a pământului și a întregii lor oștiri. În ziua a șaptea, Dumnezeu Își terminase lucrarea pe care a făcut-o; El s-a odihnit în ziua a șaptea de toată lucrarea pe care a făcut-o. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în ea s-a odihnit de toată lucrarea pe care a făcut-o în creație.” (Isaia 14:12-14; Apocalipsa 12:7-9; Geneza 1:26,27; 1:31–2:3)

Fișă de studiu

  1. Care sunt elementele-cheie din aceste pasaje, care arată cine era Lucifer? Care era rolul lui în ceruri? Cum arăta? În ce a constat căderea lui? Care a fost dorința lui supremă? Care a fost reacția lui Dumnezeu?
  2. Ce crezi că înseamnă să fii creat „după chipul lui Dumnezeu”? De ce crezi că e important faptul că oamenii au fost creați asemănători cu Dumnezeu?
  3. De ce crezi că e esențial faptul că Sabatul, căsătoria, munca și plimbările lungi cu Dumnezeu au existat înainte ca păcatul să intre în lume?
  4. Care sunt elementele noi pe care le-ai descoperit de-abia acum în pasajele citite?
  5. Subliniază versetul care crezi că e cel mai important din cadrul expunerii? De ce l-ai ales pe acela?
  6. Ce crezi că e mai important să înțelegem: De ce Dumnezeu a lăsat păcatul să existe în continuare? Sau ce a avut El în vedere atunci când a creat omenirea și lumea? Explică.

Deși informațiile despre începutul păcatului sunt puține, dacă vei folosi întrebările de la Fișă de studiu, vei descoperi elementele de bază ale apariției păcatului. Care sunt aspectele pozitive și adevărurile frumoase despre caracterul lui Dumnezeu, pe care le descoperi în maniera Sa de a crea omenirea și de a reacționa față de răzvrătire? Ce aspecte ale acestei realități sunt încă greu de înțeles?

foto: Nebuloasa Orion.