[Marți] 5 Martie

În fragmentul citat care îi aparține lui Ellen White, se amintește de momentul final și categoric în care Dumnezeu îi marchează pe cei răi și îi sigilează pe cei drepți.

Flash

„Când se încheie solia îngerului al treilea, harul nu mai mijlocește pentru locuitorii vinovați ai pământului. Oamenii lui Dumnezeu și-au îndeplinit lucrarea. Ei au primit «ploaia târzie», «înviorarea de la fața Domnului», și sunt pregătiți pentru ceasul încercării care le stă înainte. […] Toți aceia care s-au dovedit credincioși față de preceptele divine au primit «sigiliul viului Dumnezeu». Atunci Isus Își încetează mijlocirea în Sanctuarul de sus. El Își ridică mâinile și cu un glas puternic spune: «S-a sfârșit», «Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe; cine este întinat să se întineze și mai departe; cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe!» (Apocalipsa 22:11)” (Tragedia veacurilor, pag. 613)

Ce rol vor juca îngerii în perioada de criză care va urma? Citește Apocalipsa 16.

Ce fac îngerii din Apocalipsa 16 în legătură cu Pământul? Ce plăgi revarsă ei?

Ce ni se spune în Psalmii 91:11 în legătură cu rolul îngerilor în vremurile de încercare?

El va da porunci îngerilor Săi cu privire la tine,
ca să te păzească în toate căile tale.