[Luni] 4 Martie

Textul-cheie al acestui studiu este scris de Daniel, cu sute de ani înainte ca apostolul Ioan să-și aștearnă în scris viziunile primite pe insula Patmos, în timpul exilului. Daniel însuși se afla la finalul unei crize atunci când a primit această viziune despre timpul sfârșitului. Ce crezi că vrea să spună Daniel prin cuvintele: „În vremea aceea se va ridica Mihail”?

„În vremea aceea se va ridica Mihail, marea căpetenie, ocrotitorul poporului tău; va fi o vreme de necaz, cum n-a fost de la începutul neamurilor și până atunci. Dar în vremea aceea poporul tău va scăpa, și anume oricine va fi găsit scris în carte.” (Daniel 12:1)

Mihail la care se referă Daniel este Isus Hristos, care în prezent pledează pentru noi înaintea lui Dumnezeu. El este Mijlocitorul nostru (Evrei 8:6; 12:24). Va veni un moment în care Isus va înceta acțiunea de mediere în ceruri. El „Se va ridica” pentru a Se pregăti în vederea venirii pe Pământ, pentru a-Și salva poporul și a-i distruge pe cei răi.

Ce i-a spus îngerul lui Daniel să facă în privința lucrurilor care i s-au arătat? (Daniel 12:4)

Tu însă, Daniele, tăinuieşte aceste cuvinte şi pecetluieşte cartea până la vremea sfârşitului. Atunci mulţi vor alerga încoace şi încolo şi cunoştinţa va creşte.

De ce? (Habacuc 2:3)

Căci este o viziune care încă aşteaptă vremea împlinirii!
Ea mărturiseşte despre sfârşit şi nu va minţi!
Dacă ţi se pare că întârzie, aşteapt-o,
căci va veni cu siguranţă şi nu va întârzia!