[Miercuri] 6 Martie

Citește Reperele acestui studiu și aplică-le la viața ta.

„Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită și-i izbăvește pe cei cu duhul zdrobit. De multe necazuri are parte cel drept, dar Domnul îl izbăvește din toate.” (Psalmii 34:18,19)

„Îngerul Domnului își așază tabăra împrejurul celor ce se tem de Domnul și-i salvează.” (Psalmii 34:7)

„Să-L iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta.” (Deuteronomul 6:5)

„Mânia Lui ține numai o clipă, dar îndurarea Lui ține o viață întreagă. Deși plânsul poate înnopta cu mine, dimineața sosește bucuria.” (Psalmii 30:5)

„Vai de voi, cei care acum sunteți sătui, căci voi veți flămânzi! Vai de voi, cei care râdeți acum, căci voi veți jeli și veți plânge!” (Luca 6:25)

Apostolul Pavel a găsit o încurajare deosebită în Psalmii 34:19. Ce i-a spus Pavel lui Timotei cu privire la greutățile pe care le-a îndurat? (2 Timotei 3:11,12)

persecuţiile şi suferinţele, lucrurile care mi s-au întâmplat în Antiohia, în Iconia, în Listra – toate persecuţiile pe care le-am îndurat; dar Domnul m-a scăpat din toate.  Toţi cei ce vor să trăiască o viaţă evlavioasă în Cristos Isus vor fi persecutaţi,

Timotei era încă tânăr când Pavel i-a scris. Ce mesaj încerca Pavel să-i transmită lui Timotei?

Ce ne spune Luca 6:25 în legătură cu realitatea vieții într-o lume păcătoasă?

Vai de voi, cei care acum sunteţi sătui,
căci voi veţi flămânzi!
Vai de voi, cei care râdeţi acum,
căci voi veţi jeli şi veţi plânge!

Nu-i așa că e bine de știut că Dumnezeu va fi cu noi prin orice am trece?