[Duminică] 3 Martie

Citește pasajul biblic și răspunde apoi la întrebările de la Fișă de studiu.

 

Caz în studiu

„Cel ce face rău să facă rău și mai departe; cel întinat să se întineze și mai departe; cel drept să facă dreptate și mai departe; iar cel sfânt să se sfințească și mai departe!”

„Iacov a fost lăsat singur și un bărbat s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Când bărbatul acela a văzut că nu-l poate învinge, l-a lovit la încheietura coapsei, astfel încât încheietu- ra coapsei lui Iacov a sărit de la loc, în timp ce se lupta cu El. Apoi a zis: «Lasă-Mă să plec pentru că se ivesc zorile.» Dar Iacov I-a răspuns: «Nu Te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta.» Și El l-a întrebat: «Cum te cheamă?» «Iacov», a răspuns el. Atunci bărbatul acela i-a zis: «Nu te vei mai numi Iacov, ci Israel, pen- tru că te-ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai învins.» «Te rog, spune-mi care este Numele Tău?» L-a întrebat Iacov. El i-a răspuns: «De ce Îmi ceri Nu- mele?» Și l-a binecuvântat acolo. Iacov a numit acel loc Peniel, zicând: «L-am văzut pe Dumnezeu în față în față și totuși viața mi-a fost cruțată.

Cel ce locuiește la adăpostul Celui Preînalt se odihnește la umbra Celui Atotputernic. De aceea, Îi zic Domnului: «Refugiul meu, Fortăreața mea, Dumnezeul meu în Care mă încred!» El te va scăpa de lațul păsărarului și de ciuma cea pustiitoare. El te va acoperi cu penele Sale, iar tu te vei adăposti sub aripile Lui; credincioșia Lui îți va fi scut și pavăză. Nu te vei teme de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă prin întuneric, nici de molima care pustiește la miezul zilei. O mie să cadă alături de tine și zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi.” (Apocalipsa 22:11; Geneza 32:24-30; Psalmii 91:1-8)

 

Fișă de studiu

Pasajul biblic în studiu este compus din mai multe fragmente. Citește-le pe toate cu atenție și marchează elementele care au legătură cu vremea de strâmtorare – marea criză finală.

  1. În Apocalipsa 22:11, cine este cel care vorbește? Cui i se adresează? Nu uita, apostolul Ioan vede toate aceste lucruri
    în timp ce este izolat pe o insulă. De ce crezi că Dumnezeu i-a dat lui Ioan această viziune, chiar dacă Ioan nu putea înțelege pe deplin ce vedea?
  2. Cine îl căuta pe Iacov de mulți ani? De ce?
  3. Ce a crezut Iacov că putea face îngerul pentru el? Adu-ți aminte de o situație din viața ta când „te-ai luptat cu Dumnezeu” în privința unei situații dificile.
  4. Psalmul 91 lasă să se înțeleagă că Dumnezeu îl va feri întotdeauna pe poporul Său de durere și suferință. Este adevărat acest lucru? Explică.
  5. Regele David este scriitorul Psalmului 91. Descrie „o vreme de mare necaz” din viața lui David.
  6. Ce încurajare în legătură cu timpul de strâmtorare poți extrage din aceste versete?

Apocalipsa 22:11 este unul dintre cele mai puternice versete din Biblie. De ce crezi că e așa?
După moartea lui Isus, închinarea în Templul evreiesc a devenit inutilă. Isus fusese jertfa pentru păcatele omenirii. Totuși, evreii au continuat să se închine la Templu ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, deși Îl respinseseră pe Salvator.

Ce lucrare specială va face Dumnezeu înainte să ne pecetluiască soarta? (Apocalipsa 14:7)

El spunea cu glas puternic: „Fiţi temători de Dumnezeu şi daţi-I slavă, pentru că a sosit ceasul judecăţii Lui! Închinaţi-vă Celui Ce a făcut cerul, pământul, marea şi izvoarele de apă!“