[Sâmbătă] 2 Martie

Adevărata criză

Referința biblică: Ioan 20:1-18.

Comentariu: Tragedia veacurilor, capitolul 39.

 

Text-cheie

„În vremea aceea se va ridica Mihail, marea căpetenie, ocrotitorul poporului tău; va fi o vreme de necaz, cum n-a fost de la începutul neamurilor și până atunci. Dar în vremea aceea poporul tău va scăpa, și anume oricine va fi găsit scris în carte.” (Daniel 12:1)

 

Ai rezolvat exercițiul de la rubrica Ce părere ai?

Ce ai auzit despre „vremea de necaz” sau „vremea de strâmtorare”? Mai jos, sunt câteva exemple de reacții pe care oamenii le au atunci când aud sau vorbesc despre vremurile de încercare. Pune-le în ordinea în care le resimți tu:

__ nicio reacție

__ teamă

__ bucurie

__ ușurare

__ stres

__ că sunt nepregătit(ă)

__ speranță

__ recunoștință

__ greață

__ că sunt pregătit(ă)

__ că sunt păcătos(toasă)

De ce le-ai ales pe cele pe care le-ai ales?

Ce cuvânt exprimă cel mai bine trăirile tale în legătură cu timpul de strâmtorare, cu marea criză din viitor? Poate ar trebui să ne îndreptăm spre Isus pentru îndrumare cu privire la ce e de făcut.

Cum S-a pregătit Isus pentru moarte? Citește Luca 22:39-44 și răspunde la întrebările de mai jos:

39 A ieşit afară şi S-a dus, ca de obicei, spre Muntele Măslinilor. Ucenicii L-au urmat şi ei. 40 Când a ajuns în locul acela, le-a zis: „Rugaţi-vă să nu cădeţi în ispită!“ 41 Apoi S-a retras de lângă ei, cam la o distanţă de o aruncătură de piatră, s-a pus pe genunchi şi s-a rugat 42 zicând: „Tată, dacă vrei, îndepărtează de la Mine paharul acesta! Totuşi facă-se nu voia Mea, ci a Ta!“ 43 (Atunci I s-a arătat un înger din cer, ca să-L întărească. 44 Fiind în agonie, El se ruga cu şi mai multă ardoare, iar sudoarea Lui devenise ca nişte picături de sânge care cădeau pe pământ.)

• De ce a ales Isus să Se roage, în loc să fugă de pericolul cu care Se confrunta?
• Ce I-a cerut Isus Tatălui Său să facă?
• Când Tatăl a refuzat, ce a spus Isus?
• Crezi că Isus îți poate da curaj să reziști, asemenea curajului mani- festat de El în fața crucificării?