[Marți] 25 Decembrie

Conform lui Ellen White, ce impact are Sabatul asupra celor care îl păzesc? De ce?

Flash

„Trebuia păstrat pentru totdeauna în mintea oamenilor acest adevăr, şi anume că Dumnezeu a instituit Sabatul în Eden; şi câtă vreme faptul că El este Creatorul nostru continuă să fie motivul pentru care trebuie să ne închinăm Lui, atâta vreme Sabatul va continua să fie semnul şi memorialul Său. Dacă Sabatul ar fi fost universal păzit, gândurile şi sentimentele omului ar fi fost îndreptate către Creator ca obiect al adorării şi al închinării şi niciodată n-ar fi fost vreun închinător la idoli, vreun ateu sau vreun necredincios.” (Tragedia veacurilor, p. 438)

Citeşte Geneza 2:1-3. Ce a făcut Dumnezeu după ce a terminat cele şase zile de muncă?

Astfel a fost încheiată crearea cerurilor, a pământului şi a întregii lor oştiri. 2 În ziua a şaptea, Dumnezeu Îşi terminase lucrarea pe care a făcut-o; El s-a odihnit în ziua a şaptea de toată lucrarea pe care a făcut-o. 3 Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ea s-a odihnit[a] de toată lucrarea pe care a făcut-o în creaţie.