[Miercuri] 26 Decembrie

Parcurge cu atenţie versetele de la rubrica Repere.

„Dacă mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.” (Ioan 14:15)

„Căci oricine păzeşte întreaga Lege, dar încalcă o singură poruncă se face vinovat de toate.” (Iacov 2:10)

„Of, om fără minte, vrei deci să pricepi că credinţa fără fapte este zadarnică? Avraam, strămoşul nostru, n-a fost el îndreptăţit prin fapte atunci când l-a oferit pe fiul său, Isaac, pe altar? Vezi deci că credinţa a lucrat împreună cu faptele lui, şi credinţa a fost făcută desăvârşită prin fapte. Astfel a fost împlinită Scriptura care spune: «Avraam L-a crezut pe Dum- nezeu, şi El i-a socotit acest lucru dreptate»; şi el a fost numit «prietenul lui Dumnezeu». Vedeţi aşadar că un om este îndreptăţit prin fapte, şi nu nu- mai prin credinţă.” (Iacov 2:20-24)

„Vedeţi să nu vă înrobească cineva prin vreo filozofie deşartă şi înşelătoare care ţine de tradiţia oamenilor şi de principiile acestei lumi, şi nu de Hristos.” (Coloseni 2:8)

De ce leagă Dumnezeu ascultarea de iubire? Cum dovedeşte un om că iubeşte alt om? Face lucrurile pe care crede că celălalt le apreciază şi îi transmit că este iubit? Sau mai  întâi observă cu atenţie persoana iubită şi apoi face ceea ce crede că-i place?
Legea lui Dumnezeu a fost fermă, aşa că Isus a trebuit să moară pentru a-i împlini condiţiile. Totuşi, această „păzire” a Legii prin moarte a fost motivată de iubirea lui Isus pentru noi. Ce îţi spune Ioan 10:11 despre iubirea lui Isus?

Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun Îşi dă viaţa pentru oi. (Ioan 10:11)