Gândeşte-te la ce ai învăţat ieri despre sanctuar. Acum citeşte cu atenţie textul-cheie şi memorează-l.

„El mi-a dat mie răspunsul: «Până vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi; apoi
Sfântul Lăcaş va fi curăţit.»” (Daniel 8:14)

În interiorul sanctuarului se stropea cu sânge, ca simbol pentru transferul păcatului omului asupra sanctuarului. Îţi imaginezi sunetele care se auzeau în preajma Templului? Îi poţi vedea pe preoţi cu hainele pătate de sânge?
O dată pe an, marele-preot Îi cerea lui Dumnezeu iertare pentru întreaga naţiune, pentru a curăţa Templul de toate păcatele. (Citeşte Leviticul 16:29,30.)

29 Aceasta să fie o poruncă veşnică pentru voi: în a zecea zi a lunii a şaptea să vă smeriţi sufletele şi să nu lucraţi nimic, nici voi, nici băştinaşul şi nici străinul care locuieşte în mijlocul vostru. 30 Pentru că în ziua aceasta se va face ispăşire pentru voi ca să fiţi curăţiţi; astfel veţi fi curăţiţi înaintea Domnului de toate păcatele voastre.

Acum înţelegem ce vrea să spună Daniel în textul-cheie. Totuşi, acest verset are o subtilitate. Templul la care se referă Daniel era în ruină în acea perioadă, aşa că profeţia lui face trimitere la un moment din viitor în care Dumnezeu va curăţa un alt templu. În lumina pasajului biblic studiat în această săptămână, unde este localizat acest sanctuar?
Lucrarea de curăţare se desfăşoară în prezent. Ce ar trebui să facem în timp ce Isus revizuieşte situaţia fiecărui om, pentru a Se asigura că este demn să fie mântuit?


Părerea mea