Citeşte rubrica Repere, care conţine mesaje adresate celor care se pregătesc pentru revenirea lui Isus.
Gândeşte-te sincer şi serios ce-ai fi făcut tu, dacă ai fi fost un adept al lui William Miller şi ai fi trecut prin Marea Dezamăgire. Ai fi continuat să crezi în Dumnezeu? Explică.

Repere

„Domnul I-a zis Domnului meu: «Şezi la dreapta Mea până-Ţi voi pune duşmanii sub picioare!»” (Matei 24:44)

„Ferice de cei ce-şi spală hainele, ca să aibă dreptul la pomul vieţii şi să poată intra pe porţi în cetate!” (Apocalipsa 22:14)

„Să ne bucurăm, să ne veselim şi să-I dăm slavă, pentru că nunta Mielului a sosit, iar mireasa Lui s-a pregătit.” (Apocalipsa 19:7)

„Concluzia la tot ceea ce ai auzit este aceasta: «Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui, căci aceasta este datoria fiecărui om.» Fiindcă Dumnezeu va aduce la judecată fiecare lucrare, tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.” (Eclesiastul 12:13,14)

„Noi ştim că toate lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, al celor ce sunt chemaţi în conformitate cu planul Său.” (Romani 8:28)

 


Părerea mea