Citeşte paragraful de la rubrica Flash, notând faptul că aceste cuvinte îi aparţin pastorului baptist William Miller, care, pe la mijlocul secolului al XIX-lea, a străbătut America pentru a predica despre a doua venire a lui Isus.

„«În toate lucrările mele», spunea Miller, «niciodată n-am avut dorinţa sau gândul să acord vreun interes deosebit uneia dintre confesiunile existente sau să avantajez pe una în detrimentul celeilalte. M-am gândit la binele tuturor. Presupunând că toţi creştinii se vor bucura în perspectiva venirii lui Isus şi că aceia care nu vedeau lucrurile ca mine nu îi vor iubi mai puţin pe cei care vor adopta această învăţătură, n-am conceput că ar fi fost nevoie de adunări separate. Scopul meu era de a întoarce sufletele la Dumnezeu, de a duce lumii vestea despre judecata viitoare şi a-i determina pe concetăţenii mei la acea pregătire a inimii care urma să-i facă în stare să-L întâmpine pe Dumnezeu în pace.»” (Tragedia veacurilor, p. 375)

Unii dintre adepţii lui au stabilit o dată fixă pentru revenirea lui Isus – 22 octombrie 1844. Din nefericire, au greşit. După ce a trecut această zi, mulţi dintre cei care fuseseră conduşi la Hristos s-au întors la viaţa lor, respingând avertizarea cu privire la iminenta judecată.
Citeşte Marcu 13:22.

Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi. Ei vor face semne şi minuni ca să înşele, dacă ar fi cu putinţă, şi pe cei aleşi.

Care este deosebirea dintre oamenii ca William Miller şi oamenii la care S-a referit Isus?
Nu uita să memorezi textul-cheie al acestui studiu.


Părerea mea