Citeşte versetele biblice de la rubrica Repere.

„Daţi şi vi se va da! O măsură plină, îndesată, clătinată şi care se revarsă va fi pusă în poala voastră. Căci cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura.” (Luca 6:38)

„Tot astfel şi noi, care suntem mulţi, suntem un singur trup în Hristos, iar în mod individual ne suntem mădulare unii altora. Avem diferite daruri, după harul care ne-a fost dat: dacă darul cuiva este profeţia, să-l folosească după măsura credinţei sale.” (Romani 12:5,6)

„Ca nişte buni administratori ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare să slujească pe alţii potrivit cu darul pe care l-a primit!” (1 Petru 4:10)

„Tu mi-ai întocmit rărunchii; Tu m-ai ţesut în pântecele mamei mele.” (Psalmii 139:13)

„Aşadar, luaţi-i talantul şi daţi-i-l celui ce are zece talanţi! Căci oricui are, i se va da mai mult şi va avea din abundenţă, dar, de la cel ce n-are, se va lua chiar şi ce are!” (Matei 25:28,29)

Există câteva teme evidente cuprinse în aceste texte. Trece în dreptul fiecărui text numărul temei care îi corespunde.

Matei 25:28,29 ____

Luca 6:38 ____

Psalmii 139:13 ____

1 Petru 4:10 ____

Romani 12:5,6 ____

1. Cei care dau primesc mai mult decât dau.

2. Cu siguranţă că aritmetica lui Dumnezeu e diferită de cea învăţată la şcoală

3. Trebuie să fiu eu însumi (însămi)

4. Dumnezeu mă cunoştea dinainte de a mă cunoaşte eu însumi (însămi)

5. Spiritul slujirii


Părerea mea