În pasajul de la rubrica Flash, Ellen White afirmă că oameni din diferite ţări, care nu avuseseră contact unii cu alţii, ajungeau la aceleaşi concluzii cu privire la a doua venire a lui Isus Hristos. De ce? Pentru că studiau cu toţii aceeaşi carte – Cuvântul lui Dum- nezeu – şi erau conduşi de acelaşi Spirit.

„Asemenea marii Reforme, din secolul al XVI-lea, Mişcarea Adventă a apărut în diferite ţări ale creştinătăţii în acelaşi timp. Atât în Europa, cât şi în America, bărbaţi ai credinţei şi ai rugăciunii au fost conduşi la studiul profeţiilor şi, urmărind raportul inspirat, au văzut dovada convingătoare că sfârşitul tuturor lucrurilor era aproape.” (Tragedia veacurilor, p. 356, 357)

În situaţii diferite, în locuri diferite, Dumnezeu oferă înţelepciunea necesară pentru împrejurarea respectivă. Discernământul este unul dintre darurile spirituale promise de Dumnezeu. Cercetează şi află ce înseamnă să ai darul spiritual al discernământului. Cum poate fi folosit acest dar pentru a-i sluji pe cei din jur?

 


Părerea mea