Hai, capul sus!

Referinţa biblică: Luca 21:7-28

Comentariu: Tragedia veacurilor, capitolele 16, 17

 

Text-cheie

„Vor fi semne în soare, lună şi stele… Atunci Îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe un nor, cu putere şi mare slavă. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, îndreptaţi-vă şi ridicaţi-vă capetele, pentru că răscumpărarea voastră se apropie!”
(Luca 21:25-28)

 

Ce te motivează să acorzi atenţie celei de-a doua veniri? Care sunt lucrurile care îţi distrag atenţia de la evenimentele care vor preceda revenirea lui Isus? Observă modul în care Petru, aproape de moartea lui, se referă la importanţa pe care creştinii ar trebui să o acorde celei de a doua veniri:„Dar noi, după promisiunea Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui dreptatea. De aceea, preaiubiţilor, în timp ce aşteptaţi aceste lucruri, străduiţi-vă să fiţi găsiţi de El în pace, fără pată şi fără vină!” (2 Pe- tru 3:13,14) Judecând după starea sufletească a lui Petru, care reiese din modul în care scrie acest pasaj, ce crezi că l-a motivat „să fie gata”?


Părerea mea