Ce sentimente te cuprind când citeşti secţiunea Caz în studiu şi îţi imaginezi a doua venire şi sfârşitul lumii? Care crezi că este diferenţa dintre „a te pregăti” şi „a fi pregătit” pentru a doua venire? Ce crezi că încearcă Dumnezeu să-ţi spună prin pasajul biblic al acestei săptămâni?

 

Caz în studiu

7 „Învăţătorule”, L-au întrebat ei, „când se vor întâmpla toate aceste lucruri? Şi care va fi semnul când se vor întâmpla aceste lucruri?” 8 Isus a răspuns: „Băgaţi de seamă să nu vă amăgească cineva. Căci vor veni mulţi în Numele Meu şi vor zice: ‘Eu sunt Hristosul’ şi ‘Vremea se apropie’. Să nu mergeţi după ei. 9 Când veţi auzi de războaie şi de răscoale, să nu vă înspăimântaţi, pentru că întâi trebuie să se întâmple aceste lucruri. Dar sfârşitul nu va fi îndată.” 10 „Apoi”, le-a zis El, „un neam se va scula împotriva altui neam şi o împărăţie, împotriva altei împărăţii. 11 Pe alocuri vor fi mari cutremure de pământ, foamete şi ciume, vor fi arătări înspăimântătoare şi semne mari în cer. 12 Dar înainte de toate acestea, vor pune mâinile pe voi şi vă vor prigoni, vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor arunca în temniţe, vă vor târî înaintea împăraţilor şi înaintea dregătorilor din pricina Numelui Meu. 13 Aceste lucruri vi se vor întâmpla ca să fiţi mărturie. 14 Ţineţi bine minte, să nu vă gândiţi mai dinainte ce veţi răspunde, 15 căci vă voi da o gură şi o înţelepciune căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă toţi potrivnicii voştri. 16 Veţi fi daţi în mâinile lor până şi de părinţii, fraţii, rudele şi prietenii voştri; şi vor omorî pe mulţi dintre voi. 17 Veţi fi urâţi de toţi din pricina Numelui Meu. 18 Dar niciun păr din cap nu vi se va pierde. 19 Prin răbdarea voastră, vă veţi câştiga sufletele voastre. 20 Când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oşti, să ştiţi că atunci pustiirea lui este aproape. 21 Atunci, cei din Iudeea să fugă la munţi, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă din el şi cei de prin ogoare să nu intre în el. 22 Căci zilele acelea vor fi zile de răzbunare, ca să se împlinească tot ce este scris. 23 Vai de femeile care vor fi însărcinate şi de cele ce vor da ţâţă în acele zile! Pentru că va fi o strâmtorare mare în ţară şi mânie, împotriva norodului acestuia. 24 Vor cădea sub ascuţişul sabiei, vor fi luaţi robi printre toate neamurile, şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până se vor împlini vremurile neamurilor. 25 Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al valurilor; 26 oamenii îşi vor da sufletul de groază în aşteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. 27 Atunci, vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere şi slavă mare. 28 Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie.” 29 Şi le-a spus o pildă: „Vedeţi smochinul şi toţi copacii. (Luca 21:7-28)

 

Fișă de studiu

  1. Subliniază câteva fenomene propriu-zise pe care le menţionează Hristos şi care indică perioada în care trăim.
  2. Descrie starea sufletească a ucenicilor în timp ce Îl ascultau pe Domnul Isus vorbind despre ce urma să vină.
  3. Cum ar trebui ca oamenii care trăiesc având în vedere a doua venire să armonizeze ceea ce se întâmplă în lume cu ceea ce Hristos le-a cerut să facă?
  4. În ce măsură crezi că erau siguri ucenicii că Îl vor vedea pe Isus venind în timpul vieţii lor? Cum ar trebui să răspundem eternei întrebări: Semne sunt pretutindeni în jurul nostru, dar cum se face că Hristos n-a venit încă?
  5. De ce crezi că semnele revenirii tind să fie negative în natura lor?
  6. Pornind de la acest pasaj, care crezi că ar trebui să fie motivaţia noastră pentru a fi „gata” pentru a doua venire?
  7. Ce crezi că vrea să spună Isus prin cuvintele „ridicaţi-vă capetele”, de la sfârşitul cuvântării Sale?

Părerea mea