Cum pot experienţele prin care treci să fie ocazii de a-I sluji lui Dumnezeu şi altora? Cu alte cuvinte, oriunde te afli, oricare ar fi situaţiile care apar, cum te poţi pune la dispoziţia Duhului Sfânt pentru a deveni un martor în faţa altora? Uneori, chiar şi prin cele mai mici şi mai amabile gesturi, putem face o impresie puternică asupra cuiva care poate că este în căutarea adevărului.

 

Studiu de caz

8 Mai întâi mulţumesc Dumnezeului meu, prin Isus Hristos, pentru voi toţi, căci credinţa voastră este vestită în toată lumea. 9 Dumnezeu, căruia Îi slujesc în duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele 10 şi cer totdeauna ca, prin voia lui Dumnezeu, să am, în sfârşit, fericirea să vin la voi. 11 Căci doresc să vă văd, ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră 12 sau, mai degrabă, ca să ne îmbărbătăm laolaltă în mijlocul vostru, prin credinţa pe care o avem împreună şi voi, şi eu. 13 Nu vreau să nu ştiţi, fraţilor, că de multe ori am avut de gând să vin la voi, ca să culeg vreun rod printre voi, ca printre celelalte neamuri, dar am fost împiedicat până acum. 14 Eu sunt dator şi grecilor, şi barbarilor, şi celor învăţaţi, şi celor neînvăţaţi. 15 Astfel, în ce mă priveşte pe mine, am o vie dorinţă să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. 16 Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului, 17 deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prin credinţă”. (Romani 1:8-17)

 

Fișă de studiu

  1. Cui îi scrie Pavel? Enumeră sentimentele pe care le are şi motivaţia.
  2. Investighează puţin situaţia: Unde era Pavel când a scris acest pasaj? Ce făcea? Mediul din care scrie adaugă ceva sau schimbă perspectiva asupra cuvintelor sale?
  3. Pavel repetă cuvântul „Evanghelie” de câteva ori în acest pasaj. Încercuieşte acest cuvânt de fiecare dată când apare. Care este contextul în care apare?
  4. Cum ne fac mai puternici darurile spirituale?
  5. Care este puterea Evangheliei despre care vorbeşte Pavel? Cum acţionează în viaţa ta?

Părerea mea