În timp ce citeşti pasajele de la rubrica Repere, fii atent(ă) care verset pare că îţi vorbeşte personal. De ce crezi că acest text are o relevanţă deosebită pentru tine? Cu ce situaţii te confrunţi din care ar trebui să înveţi să te bazezi mai mult pe Domnul şi mai puţin pe tine sau, de fapt, pe oricine?

Repere

„El, în timpul vieţii Lui pe pământ, S-a rugat şi a făcut cereri, cu strigăte puternice şi cu lacrimi, către Cel care a putut să-L scape de la moarte, şi a fost auzit datorită reverenţei Sale. Chiar dacă era Fiu, a învăţat să asculte prin ceea ce a suferit şi, fiind făcut desăvârşit, a devenit sursa unei mântuiri veşnice pentru toţi cei care ascultă de El, fiind numit Mare-Preot de către Dumnezeu.” (Evrei 5:7-10)

„Prin credinţă a ascultat Avraam când a fost chemat să plece şi să se ducă într-un loc pe care urma să-l primească drept moştenire şi a ieşit fără să ştie unde se duce.” (Evrei 11:8)

„Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie atunci când vă confruntaţi cu felurite încercări, căci ştiţi că încercarea credinţei voastre produce răbdare. Dar răbdarea trebuie să-şi ducă la desăvârşire lucrarea, ca să fiţi desăvârşiţi şi întregi, fără să vă lipsească nimic.” (Iacov 1:2-4)

„De aceea, noi înşine ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu, datorită răbdării şi credinţei voastre în toate persecuţiile şi necazurile pe care le înduraţi.” (2 Tesaloniceni 1:4)

„Ştim că toate lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, al celor ce sunt chemaţi în conformitate cu planul Său.” (Romani 8:28)


Părerea mea